نهال بادام آینهال بادام آی
نهال بادام آی

کشور سازنده:اسپانیا

زمان گلدهی:خیلی دیرگل

درصد مغز:۳۵

درصد ذوقلویی:محدود

سختی پوست:متوسط

گردافشان:سهند و شکوفه

پایه:بادام تلخ.جی ان

مشخصات بادام ای:

پوست نازک و به نسبت پربار،نیازمند هرس مداوم و گرده افشان مناسب با مغز شیرین و مورد توجه در شیرنی پزی می باشد

برای اطلاع از قیمت نهال بادام آی کلیک کنید