نهال بادام کاغذینهال بادام کاغذی
نهال بادام کاغذی

کشور سازنده:ایران

زمان گلدهی:زودگل

درصدمغز:۵۵

درصد دوقلویی:محدود

سختی پوست:کاغذی

گردافشان:حریر

پایه:بادام تلخ.جی ان

مشخصات بادام کاغذی:

برای اطلاع از قیمت نهال بادام کاغذی کلیک کنید