نهال بادام پسته اینهال بادام پسته ای
نهال بادام پسته ای

کشور سازنده:اسیای غربی

زمان گلدهی:خیلی دیرگل

درصد مغز:۴۰

درصد دوقولویی:ندارد

سختی پوست:متوسط

گردافشان:یلدا

مشخصات بادتم پسته ای

پایه:بادام تلخ.جی ان

گبادام پسته ای منشا: آسیای غربی

عمر اقتصادی: ۲۰ سال زمان

رسیدن میوه: اوایل شهریور

تحمل خشکی: مقاوم

پایه:بادام تلخ تحمل

سرمای زمستانی:-۲۰c الی -۲۵c

برای اطلاع از قیمت نهال بادام پسته ای کلیک کنید