نهال بادام سهندنهال بادام سهند
نهال بادام سهند

کشور سازنده:ایران.اذرشهر

زمان گلدهی:دیرگل

درصد مغز:۲۸

درصد دوقلویی:۲۰

سختی پوست:سخت

گردافشان:فرانیس و شکوفه

پایه:بادام تلخ.جی ان

مشخصات بادام سهند

درختی بزرگ و قوی،خیلی دیرگل و پربار می باشد.

برای اطلاع از قیمت نهال بادام سهند کلیک کنید