نهال بادام نون پاریلنهال بادام نون پاریل
نهال بادام نون پاریل

کشوره سازنده:امریکا

زمان گلدهی:متوسط گل

درصد مغز:۶۵

درصد دوقلویی:پوست نازک

سختی پوست:پوست نازک

گرد افشان:یلدا

پایه:بادام تلخ.جی ان

مشخصات بادام نون پاریل

دیرگل و کیفیت میوه فوق العاده،پوست نازک می باشد.

برای اطلاع از قیمت نهال بادام نون پاریل کلیک کنید