نهال بادام شکوفهنهال بادام شکوفه
نهال بادام شکوفه

کشور سازنده:ایران.اذرشهر

زمان گلدهی:خیلی دیرگل

درصد مغز:۶۰

درصد دوقلویی:محدود

سختی پوست:پوست سخت

گردافشان:فرانیس و حریر

پایه:بادام تلخ.جی ان

مشخصات بادام شکوفه

شکل درخت گسترده و باز است،دیرگل،پوست ان سخت می باشد.

برای اطلاع از قیمت نهال بادام شکوفه کلیک کنید