نهال بادام تونونهال بادام تونو
نهال بادام تونو

منشا:ایتالیا

زمان گلدهی:دیرگل

نوع پوست :سنگی

درصد مغز:۴۰درصد

گرد افشان:شکوفه سهند

پایه:بادام تلخ.جی ان

مشخصات بادام تونو:

عادت باردهی اسپوراست و نوع باروری ان ناسازگار است و دارای عملکرد بسیار بالا.مناسب ترین رقم بادام برای مناطقی که سرمای بهره یخبندانی دارد

برای اطلاع از قیمت نهال بادام  تونو  کلیک کنید