نهال بادام حریرنهال بادام حریر
نهال بادام حریر

کشور سازنده:ایران.اذرشهر

زمان گلدهی:نسبتا گلدهی

درصد مغز:۵۵

درصد دوقولویی:ندارد

سختی پوست:پوست نازک

گردافشان:یلدا و نون پاریل

پایه:بادام تلخ.جی ان

مشخصات بادام حریر:

درختی قویتر از رقم آذر،دیرگل و پربار،پوست نازک و پوست سبز به راحتی از میوه جدا می شود.

برای اطلاع از قیمت نهال بادام حریر کلیک کنید