نهال بادام شاهرود 12نهال بادام شاهرود 12
نهال بادام شاهرود 12

کشورسازنده:ایران.شاهرود

زمان گلدهی:دیرگل

درصدمغز:۴۰

درصد دوقلویی:۲۸

سختی پوست:نیمه سنگی

گردافشان:شاهرود۱الی.۱۲

پایه:بادام تلخ

مشخصات بادام شاهرودی ۱۲:

طعم شیرین با مغزی شیرین میبلشد

برای اطلاع از قیمت نهال بادام شاهرود 12 کلیک کنید