نهال بادام ربیعنهال بادام ربیع
نهال بادام ربیع

کشور سازنده:ایران

زمان گلدهی :متوس دیر گل

درصد مغز۳۳درصد

درصد دوقلویی:محدود

سختی پوست:خیلی سخت با طعم شیرین

گرد افشان:مامایی

پایه :بادام تلخ.جی ان

مشخصات بادام ربیع:

عادت باردهی ان به صورت شاخه یک ساله واسپور و از نظر نوع باروری خود ناسازگار است

برای اطلاع از قیمت نهال بادام ربیع کلیک کنید