نهال بادام آذرنهال بادام آذر
نهال بادام آذر

کشور سازنده:ایران اذر شهر

زمان گلدهی:دیرگل

درصد مغز:۴۲

درصد دوقولویی:۲

سختی پوست:نیمه کاغذی

گرد افشان:فرانیس

پایه:بادام تلخ.جی ان

مشخصات بادام اذر:

بادام اذر:حاصل رقم ایتالیایی (پدر) و رقم فرانسوی (ای) (مادری) است،قوی و پربلر،دیرگل،پوست سبز ان به اسانی از هسته جدا می شود.

برای اطلاع از قیمت نهال بادام آذر کلیک کنید